Družbenopolitični zbor

27. seja - 19. decembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Družbenopolitični zbor

27. seja - 19. decembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27642
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 27. seja - 19. decembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
   • Družbenopolitični zbor
   • 27. seja - 19. decembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=418) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=418) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnikov 25. in 26. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=419) ---- 2. Ocena varnostnih razmer v SR Sloveniji (#page=419) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o notranjih zadevah (#page=420) ---- 4. Poročilo o uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe v SR Sloveniji (#page=420) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (#page=420) ---- 6. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu (#page=421) ---- 7. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o usklajevanju predlogov, pripomb in stališč k osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976-1980 v letu 1980 (#page=428) ---- 8. Volitve in imenovanja (#page=444) ---- 9. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=445)
  • dcterms:date
   • 1979-12-19
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-12-19
  • dcterms:license