Zasedanje delegatov občin

29. zasedanje - 25. decembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972

Zasedanje delegatov občin

29. zasedanje - 25. decembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27591
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 29. zasedanje - 25. decembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972
   • Zasedanje delegatov občin
   • 29. zasedanje - 25. decembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=274) ---- 2. Določitev overiteljev zapisnika (#page=275) -- Dnevni red ---- 1. Predlog smernic za družbenoekonomsko politiko in razvoj SR Slovenije ter neposredne naloge v letu 1973 (#page=275) ---- 2. Predlog dogovora o skupnih nalogah občin v zvezi z izvajanjem politike razvoja v letu 1973 (#page=293) ---- 3. Ugotovitev navzočnosti delegatov (#page=295) ---- 4. Predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov in prispevkov za leto 1973 (#page=296) ---- 5. Predlog zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodnje ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (#page=296) ---- 6. Predlog zakona o uporabi dela dohodkov izločenih na posebne račune v letu 1972 (#page=298) ---- 7. Osnutek zakona o javnih shodih in prireditvah (#page=299) ---- 8. Predlog zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1973 (#page=299) ---- 9. Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil skupščine SR Slovenije o družbenem nadzorstvu (#page=299) ---- 10. Informacija o usklajevanju in pripravi odlokov o posebnem občinskem prometnem davku (#page=302) ---- 11. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o uporabi dela dohodkov, izločenih na posebne račune v letu 1972 (#page=304) ---- 12. Osnutek zakona o vojaških pokopališčih (#page=309) ---- 13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj (#page=310) ---- 14. Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o stopnjah prispevka za otroško varstvo v letu 1972 (#page=313)
  • dcterms:date
   • 1972-12-25
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-12-25
  • dcterms:license