Enotni zbor delovnih skupnosti

24. seja - 27. decembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972

Enotni zbor delovnih skupnosti

24. seja - 27. decembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27590
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 24. seja - 27. decembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 24. seja - 27. decembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=208) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=208) -- Dnevni red ---- 1. Uvodna obrazložitev k predlogu ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do LII k ustavi SR Slovenije, k predlogu za izdajo ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XX do XLI z osnutkom zakona, ki ga je predložila zvezna skupščina, in k predlogu za izdajo... (#page=209) ---- 2. Javni protest proti nadaljevanju vojne v Vietnamu (#page=214) ---- 3. Izjava skupščine SR Bosne in Hercegovine in skupščine SR Makedonije o protislovenski in protijugoslovanski kampanji v Avstriji (#page=215) ---- 4. Uvodna obrazložitev k predlogu družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971 do 1975 (skupna seja republiškega in enotnega zbora delovnih skupnosti) (#page=216) ---- 5. Skupna obrazložitev predloga smernic družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije ter neposrednih nalog v letu 1973 (skupna seja republiškega in enotnega zbora delovnih skupnosti) (#page=228) ---- 6. Obravnava predloga družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971 do 1975 (#page=240) ---- 7. Obravnava predloga smernic družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije ter neposredne naloge v letu 1973 (#page=248) ---- 8. Predlog zakona o posebnem republiškem davku na promet proizvodov ter o načinu, po katerem občani ter zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (#page=264) ---- 9. Predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1973 (#page=266) ---- 10. Nadaljevanje razprave o predlogu družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971 do 1975 (#page=267) ---- 11. Nadaljevanje razprave k predlogu smernic družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije ter neposrednih nalog v letu 1973 (#page=268) ---- 12. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem davku na promet kmetijskih zemljišč, ki se pridobivajo v nekmetijske namene (#page=272) ---- 13. Usklajevanje amandmajev k predlogu smernic družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije ter neposrednih nalog v letu 1973 (#page=272)
  • dcterms:date
   • 1972-12-27
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-12-27
  • dcterms:license