Socialno-zdravstveni zbor

40. seja - 27. decembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972

Socialno-zdravstveni zbor

40. seja - 27. decembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27589
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 40. seja - 27. decembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 40. seja - 27. decembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=198) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=198) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=198) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 39. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=199) ---- 2. Predlog ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do LII k ustavi SR Slovenije (#page=199) ---- 3. Soglasje k predlogu za izdajo ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvajanje zveznih ustavnih amandmajev od XX do XLI z osnutkom zakona (#page=200) ---- 4. Soglasje k predlogu zbora narodov zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o podaljšanju mandata zvezni poslancem (#page=201) ---- 5. Usklajevanje zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (#page=201) ---- 6. Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti in dopolnitvi zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1972 (#page=205) ---- 7. Predlog zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1973 (#page=206)
  • dcterms:date
   • 1972-12-27
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-12-27
  • dcterms:license