Socialno-zdravstveni zbor

39. seja - 12. decembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972

Socialno-zdravstveni zbor

39. seja - 12. decembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27588
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 39. seja - 12. decembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 39. seja - 12. decembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=137) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=137) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=137) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 38. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=138) ---- 2. Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (#page=138) ---- 3. Poslanska vprašanja (#page=184) ---- 4. Osnutek zakona o vojaških pokopališčih (#page=192) ---- 5. Predlog zveznega zakona o dopolnitvi zakona o izločanju dela dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa proizvodov in storitev ter sodnih taks v letu 1972 na posebne račune (#page=193) ---- 6. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (#page=195)
  • dcterms:date
   • 1972-12-12
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-12-12
  • dcterms:license