Prosvetno-kulturni zbor

40. seja - 27. decembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972

Prosvetno-kulturni zbor

40. seja - 27. decembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27587
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 40. seja - 27. decembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 40. seja - 27. decembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Fred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=127) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=127) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=127) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 39. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=128) ---- 2. Predlog ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do LII k ustavi SR Slovenije (#page=128) ---- 3. Soglasje k predlogu ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvajanje zveznih ustavnih amandmajev od XX do XLI (#page=128) ---- 4. Soglasje k predlogu zbora narodov zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o podaljšanju mandata zveznim poslancem (#page=129) ---- 5. Predlog zakona o obveznem pošiljanju tiskov (#page=129) ---- 6. Predlog odloka o financiranju gradnje novih objektov ekonomske fakultete v Ljubljani iz republiških sredstev (#page=130) ---- 7. Poslanska vprašanja (#page=131)
  • dcterms:date
   • 1972-12-27
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-12-27
  • dcterms:license