Gospodarski zbor

48. seja - 27. decembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972

Gospodarski zbor

48. seja - 27. decembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27586
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 48. seja - 27. decembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972
   • Gospodarski zbor
   • 48. seja - 27. decembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=108) ---- 2. Sporočilo pred določitvijo dnevnega reda (#page=108) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=108) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 47. seje gospodarskega zbora (#page=110) ---- 2. Predlog ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do LII k ustavi SR Slovenije (#page=110) ---- 3. Predlog ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvajanje zveznih ustavnih amandmajev od XX do XLI in mnenje k osnutku zakona (#page=111) ---- 4. Predlog zbora narodov zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o podaljšanju mandata zveznim poslancem (#page=111) ---- 5. Program ukrepov za odpravo vzrokov nepokrite porabe in nelikvidnosti in za sanacijo zatečenega stanja (#page=111) ---- 6. Predlog zakona o uporabi dela dohodkov, izločenih na posebne račune v letu 1972 (#page=112) ---- 7. Predlog zakona o spremembi zakona o določitvi stopenj republiških prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne in skupne porabe (#page=114) ---- 8. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz (#page=114) ---- 9. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o načinu uporabe hranilnih vlog pri poštni hranilnici (#page=114) ---- 10. Predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo za leto 1973 (#page=115) ---- 11. Predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov in prispevkov za leto 1973 (#page=120) ---- 12. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij (#page=120) ---- 13. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1973 (#page=120) ---- 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj (#page=121) ---- 15. Predlog odloka o odstopu določenih sredstev SR Slovenije združenemu podjetju Slovenske železarne brez obveznosti vračanja (#page=121) ---- 16. Predlog odloka o odstopu določenih sredstev SR Slovenije Cinkarni Celje brez obveznosti vračanja (#page=121) ---- 17. Predlog zakona o loterijskem zavodu Slovenije (#page=122) ---- 18. Predlog zakona o prenehanju obveznega zajemanja nevarnosti potresa v posameznih vrstah zavarovanj (#page=124) ---- 19. Odpoklic poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije Petra Vujčiča (#page=124) ---- 20. Predlog odloka o izvolitvi člana odbora za finance gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije (#page=125) ---- 21. Predlog odloka o izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja (#page=125) ---- 22. Poslanska vprašanja (#page=125)
  • dcterms:date
   • 1972-12-27
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-12-27
  • dcterms:license