Republiški zbor

50. seja - 12. decembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972

Republiški zbor

50. seja - 12. decembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27584
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 50. seja - 12. decembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972
   • Republiški zbor
   • 50. seja - 12. decembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 49. seje republiškega zbora (#page=5) ---- 2. Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (#page=6) ---- 3. Osnutek zakona o javnih shodih in prireditvah (#page=35) ---- 4. Osnutek zakona o vojaških pokopališčih (#page=36) ---- 5. Predlog zakona o poravnalnih svetih (#page=36) ---- 6. Predlog zakona o obveznem pošiljanju tiskov (#page=36) ---- 7. Predlog odloka o financiranju gradnje novih objektov ekonomske fakultete v Ljubljani iz republiških sredstev (#page=36) ---- 8. Priporočilo delovnim organizacijam in drugim upravljalcem družbenega premoženja za varčevanje ob novem letu (#page=40) ---- 9. Volitve in imenovanja (#page=41) ---- 10. Poslanska vprašanja (#page=41)
  • dcterms:date
   • 1972-12-12
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:27584
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-12-12
  • dcterms:license