Zasedanje delegatov občin

10. zasedanje - 25. decembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970

Zasedanje delegatov občin

10. zasedanje - 25. decembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27581
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 10. zasedanje - 25. decembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970
   • Zasedanje delegatov občin
   • 10. zasedanje - 25. decembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=497) -- Dnevni red ---- 1. Predlog zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno (#page=498) ---- 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov (#page=508) ---- 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (#page=518) ---- 4. Zakonska iniciativa za spremembo zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic (#page=520) ---- 5. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (#page=526) ---- 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stopnji republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje in o delu republiškega davka od prometa blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje (#page=528) ---- 7. Predlog zakona o stopnjah prispevka za otroško varstvo v letu 1971 (#page=528) ---- 8. Predlog zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev (#page=530) ---- 9. Predlog zakona o uporabi sredstev posebne proračunske rezerve v letu 1970 (#page=538) ---- 10. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1971 (#page=538)
  • dcterms:date
   • 1970-12-25
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-12-25
  • dcterms:license