Enotni zbor delovnih skupnosti

8. seja - 28. decembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970

Enotni zbor delovnih skupnosti

8. seja - 28. decembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27579
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 8. seja - 28. decembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 8. seja - 28. decembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=442) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=442) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=443) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 7. seje enotnega zbora (#page=443) ---- 2. Ekspoze k predlogu zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1971 (#page=443) ---- 3. Predlog zakona o uporabi sredstev posebne proračunske rezerve v letu 1970 (#page=455) ---- 4. Razprava o predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu za leto 1971) (#page=456) ---- 5. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbeno-političnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1971 (#page=458) ---- 6. Osnutek zakona o referendumu (#page=458)
  • dcterms:date
   • 1970-12-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-12-28
  • dcterms:license