Enotni zbor delovnih skupnosti

7. seja - 4. decembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970

Enotni zbor delovnih skupnosti

7. seja - 4. decembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27578
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 7. seja - 4. decembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 7. seja - 4. decembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=373) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=373) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 6. seje enotnega zbora (#page=373) ---- 2. Predlog ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971 (skupno z republiškim zborom) (#page=374)
  • dcterms:date
   • 1970-12-04
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-12-04
  • dcterms:license