Socialno-zdravstveni zbor

15. seja - 28. decembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970

Socialno-zdravstveni zbor

15. seja - 28. decembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27577
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 15. seja - 28. decembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 15. seja - 28. decembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=323) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=323) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=323) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 14. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=324) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=324) ---- 3. Predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1971 (#page=328) ---- 4. Uporaba presežkov republiškega proračuna iz leta 1970 (#page=331) ---- 5. Predlog zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1971 (#page=332) ---- 6. Predlog zakona o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka (#page=333) ---- 7. Izhodišča za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1971 (#page=336) ---- 8. Predlog zakona o socialnih zavodih (#page=353) ---- 9. Osnutek zakona o razmerju med številom invalidov in skupnim številom v invalidski delavnici zaposlenih ljudi ter o namenski uporabi sredstev posebnega sklada (#page=354) ---- 10. Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov republiškega medicinskega sveta (#page=355) ---- 10. Usklajevanje predloga zakona o denarni -pomoči za opremo novorojenega otroka (#page=366)
  • dcterms:date
   • 1970-12-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-12-28
  • dcterms:license