Gospodarski zbor

20. seja - 28. decembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970

Gospodarski zbor

20. seja - 28. decembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27574
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 20. seja - 28. decembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970
   • Gospodarski zbor
   • 20. seja - 28. decembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=213) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=213) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 19. seje gospodarskega zbora (#page=214) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=214) ---- 3. Predlog zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno (#page=230) ---- 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov (#page=232) ---- 5. Predlog zakona o spremembi zakona o upravnih taksah (#page=232) ---- 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stopnji republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje in o delu republiškega davka od prometa blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje (#page=233) ---- 7. Predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1971 (#page=233) ---- 8. Predlog zakona o določitvi začasnih obveznosti za zagotovitev sredstev za financiranje elektrogospodarskih objektov v letu 1971 (#page=235) ---- 9. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1971 (#page=240) ---- 10. Predlog zakona o filmskem prispevku (#page=241) ---- 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov (#page=241) ---- 12. Predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic (#page=246) ---- 13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (#page=249) ---- 14. Predlog zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev (#page=251) ---- 15. Predlog zakona o prenosu presežkov republiškega proračuna za leto 1970 v republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij (#page=253) ---- 16. Predlog zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in posipeševtoje nekaterih gospodarskih dejavnosti (#page=254) ---- 17. Osnutek zakona o varstvu pred požarom (#page=255) ---- 18. Predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (#page=258) ---- 19. Predlog zakona o skladih skupnih rezerv (#page=259) ---- 20. Usklajevanje predloga zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno (#page=267) ---- 21. Usklajevanje predloga zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev (#page=270)
  • dcterms:date
   • 1970-12-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-12-28
  • dcterms:license