Gospodarski zbor

19. seja - 10. decembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970

Gospodarski zbor

19. seja - 10. decembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27573
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 19. seja - 10. decembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970
   • Gospodarski zbor
   • 19. seja - 10. decembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=188) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=188) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 18. seje gospodarskega zbora (#page=189) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=189) ---- 3. Predlog odloka o ipotrditvi sporazuma, sklenjenega med izvršnim Svetom Skupščine SR Slovenije in izvršnim svetom sabora SR Hrvatske o graditvi skupne atomske elektrarne v Krškem (#page=193) ---- 4. Predlog, sklepa o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj službe družbenega knjigovodstva (#page=195) ---- 5. Predlog zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite za komunalno in luško infrastrukturo in odobritvi kredita za program razvoja luško-industrijskega kompleksa v Kopru iz sredstev za gospodarske posege proračunov SR Slovenije (#page=197) ---- 6. Obravnava osnutka zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (#page=201) ---- 7. Obravnava osnutka zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev (#page=201) ---- 8. Osnutek zakona o denarnem nadomestilu delavcev med začasno brezposelnostjo (#page=210) ---- 9. Osnutek zakona o filmskem prispevku (#page=211)
  • dcterms:date
   • 1970-12-10
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-12-10
  • dcterms:license