Republiški zbor

21. seja - 4. decembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970

Republiški zbor

21. seja - 4. decembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27571
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 21. seja - 4. decembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970
   • Republiški zbor
   • 21. seja - 4. decembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=5) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 20. seje republiškega zbora (#page=6) ---- 2. Predlog ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971 (skupaj z enotnim zborom delovnih skupnosti) (#page=6) ---- 3. Predlog zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite za komunalno in luško infrastrukturo ter o odobritvi kredita za program razvoja luško-industrijskega kompleksa v Kopru iz sredstev za gospodarske posege proračunov SR Slovenije (#page=72) ---- 4. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji (#page=73) ---- 5. Predlog odloka o potrditvi sporazuma, sklenjenega med izvršnim svetom Skupščine SB Slovenije in izvršnim svetom sabora SR Hrvatske o graditvi skupne atomske elektrarne v Krškem (#page=73) ---- 6. Osnutek zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev (#page=76) ---- 7. Osnutek zakona o sredstvih SB Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (#page=82) ---- 8. Predlog sklepa o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj službe družbenega knjigovodstva (#page=83) ---- 9. Osnutek zakona o denarnem nadomestilu delavcev med začasno brezposelnostjo (#page=87) ---- 10. Osnutek zakona o filmskem prispevku (#page=89) ---- 11. Poslanska vprašanja (#page=92) ---- 12. Volitve in imenovanja (#page=94)
  • dcterms:date
   • 1970-12-04
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-12-04
  • dcterms:license