Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

2. redna seja - 29. decembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

2. redna seja - 29. decembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27506
  • dcterms:title
   • Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
   • 2. redna seja - 29. decembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975
   • Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
   • 2. redna seja - 29. decembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=450) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=450) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja zbora uporabnikov ter zbora izvajalcev (#page=451) ---- 2. Odobritev zapisnika 1. redne seje Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije (#page=451) ---- 3. Obravnava predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov (#page=451) ---- 4. Obravnava programa Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov za leto 1976 (#page=455) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, z osnutkom zakona (#page=456)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-12-29
  • dcterms:license