Družbenopolitični zbor

22. seja - 29. decembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975

Družbenopolitični zbor

22. seja - 29. decembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27503
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 22. seja - 29. decembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975
   • Družbenopolitični zbor
   • 22. seja - 29. decembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=404) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=404) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 21. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=404) ---- 2. Predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 (#page=405) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o sodiščih splošne pristojnosti, z osnutkom zakona (#page=411) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi Občinskega javnega tožilstva v Velenju, z osnutkom zakona (#page=412) ---- 5. Določitev periodičnega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora za obdobje januar-marec 1976 (#page=412) ---- 6. Volitve in imenovanja (#page=413) ---- 7. Nadaljevanje razprave o predlogu resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 (#page=415) ---- 8. Vprašanja delegatov (#page=415)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-12-29
  • dcterms:license