Zasedanje delegatov občin

17. zasedanje - 14. decembra 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Zasedanje delegatov občin

17. zasedanje - 14. decembra 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27478
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 17. zasedanje - 14. decembra 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
   • Zasedanje delegatov občin
   • 17. zasedanje - 14. decembra 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=680) ---- 2. Izvolitev overiteljev zapisnika (#page=680) -- Dnevni red ---- 1. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 (#page=681) ---- 2. Osnutek zakona o davkih občanov (#page=697) ---- 3. Osnutek zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic (#page=713) ---- 4. Osnutek zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (#page=714) ---- 5. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah (#page=718) ---- 6. Osnutek zakona o upravnih taksah (#page=718) ---- 7. Osnutek zakona o sodnih taksah (#page=720) ---- 8. Osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=721) ---- 9. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1972 (#page=722) ---- 10. Osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov (#page=724)
  • dcterms:date
   • 1971-12-14
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-12-14
  • dcterms:license