Zasedanje delegatov občin

16. zasedanje - 19. novembra 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Zasedanje delegatov občin

16. zasedanje - 19. novembra 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27477
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 16. zasedanje - 19. novembra 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
   • Zasedanje delegatov občin
   • 16. zasedanje - 19. novembra 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=611) ---- 2. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=611) -- Dnevni red ---- 1. Osnutek zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in v pogodbene skupnosti (#page=612) ---- 2. Odsotnost delegatov (#page=624) ---- 3. Predlog za izdajo zakona za spremembo in dopolnitev zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča ter predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov (#page=625) ---- 4. Predlog zakona o javnih cestah in predlog odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji (#page=635)
  • dcterms:date
   • 1971-11-19
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-11-19
  • dcterms:license