Enotni zbor delovnih skupnosti

14. seja - 23. decembra 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Enotni zbor delovnih skupnosti

14. seja - 23. decembra 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27476
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 14. seja - 23. decembra 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 14. seja - 23. decembra 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=563) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=563) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 13. seje enotnega zbora delovnih skupnosti (#page=564) ---- 2. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 (#page=564) ---- 3. Osnutek zakona o davkih občanov (#page=599) ---- 4. Osnutek zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic (#page=600) ---- 5. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o davkih občanov (#page=600) ---- 6. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic (#page=606) ---- 7. Osnutek zakona o upravnih taksah (#page=606) ---- 8. Osnutek zakona o sodnih taksah (#page=607) ---- 9. Predlog zakona o podaljšanju roka za določitev stopenj in osnov prispevkov in davkov občanov za leto 1972 in o začasni uporabi taksnih vrednotnic (#page=607) ---- 10. Predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1972 (#page=608) ---- 11. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o sodnih taksah (#page=608)
  • dcterms:date
   • 1971-12-23
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-12-23
  • dcterms:license