Enotni zbor delovnih skupnosti

13. seja - 22. novembra 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Enotni zbor delovnih skupnosti

13. seja - 22. novembra 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27475
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 13. seja - 22. novembra 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 13. seja - 22. novembra 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=552) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=552) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 12. seje enotnega zbora delovnih skupnosti (#page=553) ---- 2. Predlog resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji (#page=553)
  • dcterms:date
   • 1971-11-22
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-11-22
  • dcterms:license