Socialno-zdravstveni zbor

26. seja - 17. decembra 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Socialno-zdravstveni zbor

26. seja - 17. decembra 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27473
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 26. seja - 17. decembra 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 26. seja - 17. decembra 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=491) ---- 2. Sporočilo pred določitvijo dnevnega reda (#page=491) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=492) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 25. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=492) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=492) ---- 3. Poročilo o izvajanju politike na področju otroškega varstva v letu 1971 in predlogi za njeno usmeritev v letu 1972 (#page=500) ---- 4. Osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=508) ---- 5. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov (#page=510) ---- 6. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severni mejo v letih 1918 in 1919 (#page=512) ---- 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva (#page=513) ---- 8. Osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov (#page=514) ---- 9. Osnutek odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji konvencije med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Francijo glede pristojnosti in glede zakona, ki se uporablja na področju osebnega in rodbinskega prava, podpisano 18. maja 1971 v Parizu (#page=527)
  • dcterms:date
   • 1971-12-17
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-12-17
  • dcterms:license