Gospodarski zbor

33. seja - 23. decembra 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Gospodarski zbor

33. seja - 23. decembra 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27467
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 33. seja - 23. decembra 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
   • Gospodarski zbor
   • 33. seja - 23. decembra 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=306) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=306) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 32. seje gospodarskega zbora (#page=307) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=307) ---- 3. Predlog zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči (#page=311) ---- 4. Osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=312) ---- 5. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah (#page=313) ---- 6. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz (#page=314) ---- 7. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov (#page=315) ---- 8. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji (#page=316) ---- 9. Predlog zakona o posojilu Socialistične republike Slovenije za konverzijo investicijskih kreditov časopisnega in grafičnega podjetja »Delo« v Ljubljani (#page=317) ---- 10. Nadaljevanje poslanskih vprašanj (#page=317) ---- 11. Osnutek zakona o odplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo (#page=319) ---- 12. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči (#page=321) ---- 13. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o odplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno, razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo (#page=334) ---- 14. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči (#page=340) ---- 15. Osnutek zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (#page=342) ---- 16. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1972 (#page=344) ---- 17. Predlog zakona o javnih cestah (#page=356) ---- 18. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči (#page=379) ---- 19. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o javnih cestah (#page=380) ---- 20. Predlog odloka o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji (#page=383) ---- 21. Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo (#page=388)
  • dcterms:date
   • 1971-12-23
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-12-23
  • dcterms:license