Republiški zbor

36. seja - 27. decembra 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Republiški zbor

36. seja - 27. decembra 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27464
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 36. seja - 27. decembra 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
   • Republiški zbor
   • 36. seja - 27. decembra 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=176) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=176) -- Dnevni red ---- 1. Določitev predloga sprememb ustave Socialistične republike Slovenije (skupna obrazložitev za poslance gospodarskega, prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstvenega zbora) (#page=176) ---- 2. Določitev predloga ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do XLII k ustavi SR Slovenije (skupna obrazložitev tudi za poslance gospodarskega, prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstvenega zbora) (#page=199) ---- 3. Orientacijski načrt bodoče republiške zakonodaje (#page=207) ---- 4. Razglasitev sprememb ustave SR Slovenije (#page=207) ---- 5. Razglasitev ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do XLII k ustavi SR Slovenije (#page=208) ---- 6. Usklajevanje predloga zakona o javnih cestah (#page=208) ---- 7. Usklajevanje predloga odloka o razlastitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji (#page=224)
  • dcterms:date
   • 1971-12-27
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-12-27
  • dcterms:license