Republiški zbor

34. seja - 25. novembra 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Republiški zbor

34. seja - 25. novembra 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27462
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 34. seja - 25. novembra 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
   • Republiški zbor
   • 34. seja - 25. novembra 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=5) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 32. in 33. seje republiškega zbora (#page=6) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=6) ---- 3. Predlog resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji (#page=17) ---- 4. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji pravni šoli v Mariboru (#page=23) ---- 5. Predlog zakona o uskladitvi aktov o ustanovitvi raziskovalnih (znanstvenih) zavodov z zakonom o raziskovalni dejavnosti (#page=24) ---- 6. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV (#page=25) ---- 7. Osnutek zakona o združevanju kmetov v zadruge, v organizacije združenega dela in v pogodbene skupnosti (#page=37) ---- 8. Predlog zakona o ustanovitvi republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo (#page=55) ---- 9. Volitve in imenovanja (#page=56)
  • dcterms:date
   • 1971-11-25
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-11-25
  • dcterms:license