Zasedanje delegatov občin

28. zasedanje - 3. novembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Zasedanje delegatov občin

28. zasedanje - 3. novembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27458
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 28. zasedanje - 3. novembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
   • Zasedanje delegatov občin
   • 28. zasedanje - 3. novembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=288) ---- 2. Določitev overiteljev zapisnika (#page=288) -- Dnevni red ---- 1. Izvajanje politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in možnosti razvoja v letu 1973 (#page=288) ---- 2. Osnutek zakona o sanitarni inšpekciji (#page=308) ---- 3. Predlog sklepov in priporočil glede nočnega dela žena in mladine (#page=311) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o republiškem davku na promet kmetijskih zemlji (#page=312) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o urbanističnem planiranju (#page=314)
  • dcterms:date
   • 1972-11-03
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-11-03
  • dcterms:license