Socialno-zdravstveni zbor

38. seja - 27. novembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Socialno-zdravstveni zbor

38. seja - 27. novembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27456
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 38. seja - 27. novembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 38. seja - 27. novembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=244) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=244) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=244) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 37. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=245) ---- 2. Predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za mandatarja za sestavo republiškega izvršnega sveta in predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za imenovanje republiških sekretarjev (#page=245) ---- 3. Poslanska vprašanja (#page=246) ---- 4. Predlog za ratifikacijo načrta za sodelovanje med zveznim sekretariatom za delo in socialno politiko SFRJ in ministrstvom Ljudske republike Madžarske v letih 1971, 1972 in 1973 (#page=256) ---- 5. Izvajanje družbenega dogovora o izhodiščih za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1972 (#page=257)
  • dcterms:date
   • 1972-11-27
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-11-27
  • dcterms:license