Socialno-zdravstveni zbor

37. seja - 14. novembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Socialno-zdravstveni zbor

37. seja - 14. novembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27455
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 37. seja - 14. novembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 37. seja - 14. novembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=215) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=215) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=215) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 35. in 36. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=216) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=216) ---- 3. Razprava o izvedbi referenduma za izenačevanje pravic iz zdravstvenega varstva delavcev in kmetov (#page=217) ---- 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških vojnih invalidih (#page=219) ---- 5. Osnutek zakona o sanitarni inšpekciji (#page=220) ---- 6. Osnutek zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo (#page=224) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva (#page=229) ---- 8. Predlog priporočila o organizaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti (#page=234) ---- 9. Predlog sklepov in priporočil glede nočnega dela žena in mladine (#page=241)
  • dcterms:date
   • 1972-11-14
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-11-14
  • dcterms:license