Prosvetno-kulturni zbor

39. seja - 27. novembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Prosvetno-kulturni zbor

39. seja - 27. novembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27453
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 39. seja - 27. novembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 39. seja - 27. novembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=204) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=204) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 37. in 38. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=205) ---- 2. Predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za mandatarja za sestavo izvršnega sveta in predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za imenovanje republiških sekretarjev (#page=205) ---- 3. Predlog za ratifikacijo programa prosvetnega in kulturnega sodelovanja med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske za leti 1972 in 1973, ki je bil podpisan 18. februarja 1972 v Beogradu (#page=206) ---- 4. Predlog za ratifikacijo programa kulturnega sodelovanja in izmenjave med SFRJ in Francijo za leti 1972 in 1973, ki je bil podpisan 16. marca 1972 v Beogradu (#page=207) ---- 5. Predlog za ratifikacijo programa znanstvenega in tehničnega sodelovanja med Jugoslavijo in Francijo v letih 1972 in 1973, ki je bil podpisan 16. marca 1972 v Beogradu (#page=207) ---- 6. Predlog za ratifikacijo šestih sporazumov, sklenjenih v okviru evropskega, znanstvenega in tehničnega sodelovanja sveta evropske skupnosti, ki so bili podpisani 23. novembra 1971 v Bruslju (#page=207) ---- 7. Poslanska vprašanja (#page=208)
  • dcterms:date
   • 1972-11-27
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-11-27
  • dcterms:license