Prosvetno-kulturni zbor

37. seja - 6. novembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Prosvetno-kulturni zbor

37. seja - 6. novembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27451
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 37. seja - 6. novembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 37. seja - 6. novembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=154) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=154) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=154) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 36. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=155) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=155) ---- 3. Izvajanje politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in možnosti razvoja v letu 1973 (#page=166) ---- 4. Problematika mladinskega, tiska (#page=188) ---- 5. Osnutek zakona o filmu (#page=193) ---- 6. Osnutek zakona o javnem obveščanju (#page=201) ---- 7. Predlog odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic SR Slovenije nasproti zavodu RTV Ljubljana (#page=201)
  • dcterms:date
   • 1972-11-06
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-11-06
  • dcterms:license