Gospodarski zbor

46. seja - 7. novembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Gospodarski zbor

46. seja - 7. novembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972



 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27449
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 46. seja - 7. novembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
   • Gospodarski zbor
   • 46. seja - 7. novembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=86) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=86) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 45. seje gospodarskega zbora (#page=86) ---- 2. Ostavka predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije (#page=87) ---- 3. Obravnava izjave poslanca Karla Lutra o vrnitvi mandata poslanca gospodarskega zbora (#page=87) ---- 4. Poslanska vprašanja (#page=88) ---- 5. Izvajanje politike družbenoekonomskega razvoja v 1972. letu in možnosti razvoja v letu 1973 (#page=94)
  • dcterms:date
   • 1972-11-07
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-11-07
  • dcterms:license