Republiški zbor

48. seja - 8. novembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Republiški zbor

48. seja - 8. novembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27447
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 48. seja - 8. novembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
   • Republiški zbor
   • 48. seja - 8. novembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 47. seje republiškega zbora (#page=6) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=6) ---- 3. Odstop predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije (#page=11) ---- 5. Osnutek zakona o javnem obveščanju (#page=11) ---- 6. Predlog odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic SR Slovenije nasproti zavodu RTV Ljubljana (#page=11) ---- 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških vojnih invalidih (#page=11) ---- 8. Osnutek zakona o zaposlovanju in socialni varnosti za primer brezposelnosti (#page=12) ---- 9. Osnutek zakona o obveznem urejanju pripravništva in o sprejemanju pripravnikov v organizacije združenega dela (#page=15) ---- 10. Osnutek zakona o sanitarni inšpekciji (#page=16) ---- 11. Osnutek zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo (#page=16) ---- 12. Osnutek zakona o filmu (#page=17) ---- 3. Odstop predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije (#page=19) ---- 13. Predlog zakona o notranjih zadevah (#page=19) ---- 4. Izvajanje politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in možnosti razvoja v letu 1973 (#page=23) ---- 14. Osnutek zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji (#page=51) ---- 15. Osnutek zakona o sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji (#page=52) ---- 16. Predlog za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (#page=52) ---- 17. Predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih (#page=54) ---- 18. Predlog za izdajo zakona o skupnih pašnikih (#page=60) ---- 19. Osnutek zakona o prekrških (#page=60) ---- 20. Osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (#page=60) ---- 21. Volitve in imenovanja (#page=61)
  • dcterms:date
   • 1972-11-08
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-11-08
  • dcterms:license