Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27445
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=274) -- 2. Sklepi skupne komisije republiškega in gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj »državnega kapitala« skladov in vseh drugih sredstev, s katerimi upravlja SR Slovenija (#page=280) -- 3. Osnutek zakona o pospeševanju razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji (#page=283) ---- Obrazložitev (#page=285) ---- Mnenja, stališča lin predlogi delegatov občin (#page=287) ---- Poročila (#page=287) -- 4. Osnutek zakona o varnosti cestnega prometa (#page=309) ---- Obrazložitev (#page=330) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=336) ---- Poročila (#page=340) -- 5. Osnutek zakona o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili (#page=343) ---- Obrazložitev (#page=352) ---- Poročila (#page=354) -- 6. Predlog odloka o potrditvi rebalansa finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1970 (#page=360) ---- Obrazložitev (#page=360) ---- Poročila (#page=360) -- 7. Predlog zakona o zaposlovanju delavcev z nepolnim delovnim časom, o uvedbi dela prek polnega delovnega časa in o opravljanju dela, ki se ne šteje za delovno razmerje (#page=361) ---- Obrazložitev (#page=363) ---- Poročila (#page=367) -- 8. Predlog za izdajo zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic SR Slovenije nasproti kemijskemu inštitutu Borisa Kidriča v Ljubljani (#page=367) ---- Poročila (#page=370) -- 9. Predlog za izdajo zakona o gledališki dejavnosti (#page=371) ---- Poročila (#page=375) -- 10. Osnutek zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega varstva (#page=379) ---- Obrazložitev (#page=380) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=385) ---- Poročila (#page=388) -- 11. Predlog zakona o organizaciji izvrševanja kazenskih sankcij v SR Sloveniji (#page=396) ---- Obrazložitev (#page=411) ---- Poročila (#page=414) -- 12. Predlog odloka o dodelitvi sredstev za pomoč prizadetim ob poplavah v Vojvodini (#page=418) ---- Obrazložitev (#page=418) ---- Poročila (#page=418) -- 13. Poročilo o uskladitvi spornega besedila predloga sklepov in priporočil o vprašanjih, ki so pomembna za nadaljnji razvoj gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji (#page=419) -- 14. Poročilo k predlogu stališč o organizaciji in financiranju raziskovalne dejavnosti na ravni federacije (#page=420) -- 15. Poročilo o obravnavi položaja dvojezičnega slovensko-madžarskega šolstva v Pomurju (#page=422) -- 16. Poročilo o obravnavi problematike šolskih športnih društev (#page=424) -- 17. Poročilo o obravnavi akcijskega programa za pomoč in varstvo ostarelih ljudi v SR Sloveniji v letu 1970 (#page=425) -- 18. Predlog odloka o imenovanju predsednika, članov in sekretarja iniciativnega odbora raziskovalne dejavnosti SR Slovenije (#page=427) -- 19. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svet zavoda Radio-televizija Ljubljana (#page=430) ---- Obrazložitev (#page=431) -- 20. Predlog odloka o ustanovitvi in sestavi začasne (komisije enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenija za družbenoekonomske odnose (#page=431) ---- Obrazložitev (#page=432) -- 21. Predlog odloka o ustanovitvi in sestavi delovne skupine za izvedbo pripravljalnih del v zvezi z ustanovitvijo kulturne skupnosti Slovenije (#page=433) -- 22. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora (#page=434) ---- Obrazložitev (#page=435) -- 23. Seznam govornikov (#page=436)
  • dcterms:date
   • 1971
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-01-01
  • dcterms:license