Zasedanje delegatov občin

8. zasedanje - 2. novembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970

Zasedanje delegatov občin

8. zasedanje - 2. novembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27444
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 8. zasedanje - 2. novembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970
   • Zasedanje delegatov občin
   • 8. zasedanje - 2. novembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=194) ---- 2. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=194) ---- 3. Ugotovitev navzočnosti delegatov (#page=195) -- Dnevni red ---- 1. Osnutek zakona o pospeševanju razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji (#page=195) ---- 2. Osnutek zakona o prispevkih družbeno-političnih skupnosti k stroškom zdravstvenega varstva (#page=253) ---- 3. Predlog programa dela zasedanja delegatov občin v Skupščini SR Slovenije za obdobje od septembra 1970 do julija 1971 (#page=268)
  • dcterms:date
   • 1970-11-02
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-11-02
  • dcterms:license