Enotni zbor delovnih skupnosti

6. seja - 9. novembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970

Enotni zbor delovnih skupnosti

6. seja - 9. novembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27443
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 6. seja - 9. novembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 6. seja - 9. novembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=161) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=161) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 5. seje enotnega zbora (#page=162) ---- 2. Predlog odloka o ustanovitvi in sestavi začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije za družbeno-politične odnose (#page=162) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o referendumu (#page=163) ---- 4. Predlog zakona o knjigovodstvu delovnih organizacij, ki opravljajo dejavnosti družbenih služb (#page=166) ---- 5. Osnutek zakona o pospeševanju razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji (#page=169) ---- 6. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji (#page=191) ---- 7. Predlog odloka o dodelitvi sredstev za pomoč prizadetim ob poplavah v Vojvodini (#page=191) ---- 8. Okvirni program dela enotnega zbora delovnih skupnosti do julija 1971 (#page=192)
  • dcterms:date
   • 1970-11-09
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-11-09
  • dcterms:license