Socialno-zdravstveni zbor

14. seja - 9. novembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970

Socialno-zdravstveni zbor

14. seja - 9. novembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27442
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 14. seja - 9. novembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 14. seja - 9. novembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=141) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=141) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=142) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 13. seje socialno-zdravstvenega zibora (#page=142) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=142) ---- 3. Osnutek zakona o prispevkih družbeno-političnih skupnosti k stroškom zdravstvenega varstva (#page=145) ---- 4. Akcijski program za pomoč in varstvo ostarelih ljudi v SR Sloveniji (#page=158)
  • dcterms:date
   • 1970-11-09
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-11-09
  • dcterms:license