Prosvetno-kulturni zbor

15. seja - 9. novembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970

Prosvetno-kulturni zbor

15. seja - 9. novembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27441
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 15. seja - 9. novembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 15. seja - 9. novembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=99) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=99) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=99) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 14. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=100) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=100) ---- 3. Organizacija in financiranje raziskovalne dejavnosti na ravni federacije (#page=109) ---- 4. Osnutek zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic SR Slovenije nasproti kemijskemu inštitutu Boris Kidrič v Ljubljani (#page=120) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o gledališki dejavnosti (#page=121) ---- 6. Položaj dvojezičnega slovensko-madžarskega osnovnega šolstva v Pomurju (#page=124) ---- 7. Problematika šolskih športnih društev (#page=132) ---- 8. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svet zavoda RTV Ljubljana (#page=139) ---- 9. Predlog odloka o ustanovitvi in sestavi delovne skupine za izvedbo pripravljalnih del v zvezi z ustanovitvijo kulturne skupnosti Slovenije (#page=139)
  • dcterms:date
   • 1970-11-09
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-11-09
  • dcterms:license