Gospodarski zbor

18. seja - 9. novembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970

Gospodarski zbor

18. seja - 9. novembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27440
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 18. seja - 9. novembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970
   • Gospodarski zbor
   • 18. seja - 9. novembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=89) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=89) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 17. seje gospodarskega zbora (#page=89) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=90) ---- 3. Usklajevanje spornega besedila predloga sklepov in priporočil o vprašanjih, ki so pomembna za nadaljnji razvoj gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji (#page=92) ---- 4. Predlog zakona o zaposlovanju delavcev z nepolnim delovnim časom, o uvedbi dela prek polnega delovnega časa in o opravljanju dela, ki se ne šteje za delovno razmerje (#page=93) ---- 5. Predlog zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča (#page=94) ---- 6. Rebalans finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1970 (#page=97) ---- 7. Odlok o razrešitvi in izvolitvi člana odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora (#page=98)
  • dcterms:date
   • 1970-11-09
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-11-09
  • dcterms:license