Republiški zbor

20. seja - 10. novembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970

Republiški zbor

20. seja - 10. novembra 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27439
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 20. seja - 10. novembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970
   • Republiški zbor
   • 20. seja - 10. novembra 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. XI. 1970 do 30. XI. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom: 1. Komemoracija za umrlim poslancem Igorjem Janharjem ---- 2. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 19. seje republiškega zbora (#page=6) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=6) ---- 3. Nekatera vprašanja državnega kapitala, skladov in vseh drugih sredstev, s katerimi upravlja SR Slovenija (#page=17) ---- 4. Osnutek zakona o pospeševanju razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji (#page=26) ---- 5. Rebalans finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1970 (#page=71) ---- 6. Predlog zakona o zaposlovanju delavcev z nepolnim delovnim časom, o uvedbi dela prek polnega delovnega časa in o opravljanju dela, ki se ne šteje za delovno razmerje (#page=71) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o osnutku zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic SR Slovenije nasproti kemijskemu inštitutu Boris Kidrič v Ljubljani (#page=71) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o gledališki dejavnosti (#page=72) ---- 9. Osnutek zakona o (prispevkih družbeno-političnih skupnosti k stroškom zdravstvenega varstva (#page=72) ---- 10. Predlog zakona o organizaciji izvrševanja kazenskih sankcij v SR Sloveniji (#page=76) ---- 11. Predlog odloka o dodelitvi sredstev za pomoč prizadetim ob poplavah v Vojvodini (#page=77) ---- 12. Uskladitev spornega besedila predloga sklepa in priporočila o vprašanjih, ki so pomembna za nadaljnji razvoj gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji (#page=77) ---- 13. Volitve in imenovanja (#page=78) ---- 14. Osnutek zakona o varnosti cestnega prometa (#page=79) ---- 15. Osnutek zakona o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili (#page=88)
  • dcterms:date
   • 1970-11-10
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-11-10
  • dcterms:license