Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

9. seja - 21. novembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

9. seja - 21. novembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27393
  • dcterms:title
   • Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
   • 9. seja - 21. novembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
   • Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
   • 9. seja - 21. novembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=686) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja zbora uporabnikov in zbora izvajalcev ter poročila teh komisij (#page=687) ---- 2. Predlog zakona o skupnostih socialnega varstva (#page=688) ---- 3. Predlog zakona o družbenem varstvu otrok (#page=700) ---- 4. Predlog zakona o socialnem skrbstvu (#page=704) ---- 5. Predlog stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbeno-ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji (#page=710) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu (#page=717) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih s tezami za osnutek zakona (#page=717) ---- 8. Usklajevanje besedil k zakonu o družbenem varstvu otrok in k zakonu o socialnem skrbstvu (#page=718)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-11-21
  • dcterms:license