Družbenopolitični zbor

26. seja - 27. novembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Družbenopolitični zbor

26. seja - 27. novembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27388
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 26. seja - 27. novembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
   • Družbenopolitični zbor
   • 26. seja - 27. novembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=595) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=595) -- Dnevni red ---- 1. Osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 1976 do 1980 leta v 1980. letu (#page=597) ---- 2. Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1976 do 1980 leta v 1980. letu (#page=611) ---- 3. Nadaljevanje razprave k osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 1976 do 1980 leta v 1980. letu (#page=615) ---- 4. Sklepanje o skupnem medzborovskem sklepu k osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana v 1980. letu (#page=617) ---- 5. Delovna zasnova predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (#page=619) ---- 6. Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije za 1980. leto (#page=626) ---- 7. Volitve in imenovanja (#page=628) ---- 8. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=629)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-11-27
  • dcterms:license