Družbenopolitični zbor

25. seja - 21. novembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Družbenopolitični zbor

25. seja - 21. novembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27387
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 25. seja - 21. novembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
   • Družbenopolitični zbor
   • 25. seja - 21. novembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=576) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=576) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 24. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=577) ---- 2. Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SFR Jugoslavije (#page=577) ---- 3. Predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja (#page=579) ---- 4. Predlog zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih (#page=585) ---- 5. Predlog zakona o socialnem skrbstvu (#page=586) ---- 6. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih (#page=588) ---- 7. Predlog zakona o družbenem varstvu otrok (#page=588) ---- 8. Predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture (#page=591) ---- 9. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=592) ---- 10. Usklajevanje amandmajev k predlogu zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, k predlogu zakona o družbenem varstvu otrok in k predlogi zakona o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture (#page=592)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-11-21
  • dcterms:license