Družbenopolitični zbor

24. seja - 7. novembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Družbenopolitični zbor

24. seja - 7. novembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27386
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 24. seja - 7. novembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
   • Družbenopolitični zbor
   • 24. seja - 7. novembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=542) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=542) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 23. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=543) ---- 2. Predlog stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbeno-ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji (#page=543) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu (#page=558) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih (#page=562) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu, z osnutkom zakona (#page=562) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (#page=569) ---- 7. Volitve in imenovanja (#page=572) ---- 8. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=572)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-11-07
  • dcterms:license