Družbenopolitični zbor

23. seja - 10. oktobra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Družbenopolitični zbor

23. seja - 10. oktobra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27385
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 23. seja - 10. oktobra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
   • Družbenopolitični zbor
   • 23. seja - 10. oktobra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=504) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=504) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 22. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=506) ---- 2. Poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v SR Sloveniji (#page=506) ---- 3. Poročilo o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike (#page=540) ---- 4. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=540)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-10-10
  • dcterms:license