Zbor občin

25. seja - 10. oktobra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Zbor občin

25. seja - 10. oktobra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27381
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 25. seja - 10. oktobra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
   • Zbor občin
   • 25. seja - 10. oktobra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=252) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 25. seje Zbora občin (#page=252) ---- 2. Odobritev zapisnika 24. seje Zbora občin (#page=255) ---- 3. Poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v Socialistični republiki Sloveniji (#page=255) ---- 4. Poročilo o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike (#page=287) ---- 5. Predlog zakona o varnosti pomorske plovbe (#page=289) ---- 6. Predlog zakona o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1979 (#page=290) ---- 7. Osnutek zakona o temeljih sistema cen in o družbeni kontroli cen (#page=295) ---- 8. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spremenitvi kratkoročnih kreditov, danih Jugoslovanski kmetijski banki, v dolgoročne kredite (#page=298) ---- 9. Nadaljevanje razprave k poročilu o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v Socialistični republiki Sloveniji (#page=299) ---- 10. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=300)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-10-10
  • dcterms:license