Zbor združenega dela

28. seja - 21. novembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Zbor združenega dela

28. seja - 21. novembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27379
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 28. seja - 21. novembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
   • Zbor združenega dela
   • 28. seja - 21. novembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=130) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 28. seje Zbora združenega dela (#page=132) ---- 2. Odobritev zapisnika 27. seje Zbora združenega dela (#page=133) ---- 3. Predlog Predsedstva SFR Jugoslavije, da se začne postopek za spremembo ustave SFR Jugoslavije (#page=133) ---- 4. Predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja (#page=135) ---- 5. Predlog zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih (#page=142) ---- 6. Predlog zakona o socialnem skrbstvu (#page=146) ---- 7. Predlog zakona o družbenem varstvu otrok (#page=147) ---- 8. Predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture (#page=148) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (#page=149) ---- 10. Predlog zakona o dodatnem prispevku solidarnosti iz dohodka v letu 1979 (#page=152) ---- 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka (#page=155) ---- 12. Osnutek odloka o financiranju republiške osnovne mreže merilnih postaj za varstvo zraka na območju SR Slovenije (#page=156) ---- 13. Predlog zakona o spremembi zakona o zagotovitvi sredstev za kritje prekoračenja stroškov pri gradnji proge Beograd - Bar na območju Črne gore (#page=158) ---- 14. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o ureditvi kreditov Narodne banke Jugoslavije, ki so bili dani bankam v letu 1975 za določene namene (#page=158) ---- 15. Osnutek zakona o začasni uporabi sredstev emisije Narodne banke Jugoslavije za odpravo posledic potresa, ki je prizadel posamezne občine na območju SR Bosne in Hercegovine in SR Hrvatske, s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja (#page=159) ---- 16. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=160) ---- 17. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja (#page=166) ---- 18. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o socialnem skrbstvu (#page=166) ---- 19. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o družbenem varstvu otrok (#page=167) ---- 20. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture (#page=168) ---- 21. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka (#page=169)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-11-21
  • dcterms:license