Zbor združenega dela

26. seja - 10. oktobra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Zbor združenega dela

26. seja - 10. oktobra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27377
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 26. seja - 10. oktobra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
   • Zbor združenega dela
   • 26. seja - 10. oktobra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 26. seje Zbora združenega dela (#page=7) ---- 2. Odobritev zapisnika 25. seje Zbora združenega dela (#page=8) ---- 3. Poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v SR Sloveniji (#page=8) ---- 4. Poročilo o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike, z osnutkom stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike (#page=16) ---- 5. Predlog zakona o varnosti pomorske plovbe (#page=18) ---- 6. Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1979 (#page=20) ---- 7. Nadaljevanje razprave o poročilu o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v SR Sloveniji (#page=25) ---- 8. Osnutek zakona o temeljih sistema cen in o družbeni kontroli cen, s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja (#page=26) ---- 9. Osnutek zakona o kompenzaciji (#page=34) ---- 10. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju zavarovanja izvoznih poslov pred nekomercialnimi nevarnostmi (riziki) (#page=35) ---- 11. Osnutek zakona o priložnostnih kovancih (#page=36) ---- 12. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spremembi kratkoročnih kreditov, danih Jugoslovanski kmetijski banki, v dolgoročne kredite (#page=36) ---- 13. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=37)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-10-10
  • dcterms:license