Skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin

Zasedanje - 23. februarja 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977

Skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin

Zasedanje - 23. februarja 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27319
  • dcterms:title
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin
   • Zasedanje - 23. februarja 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin
   • Zasedanje - 23. februarja 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=366) -- Dnevni red ---- 1. Uvodna obrazložitev problematike razvoja - kompleksnega prometa v SR Sloveniji in k srednjeročnemu planu vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 1976-1980 (#page=366) ---- 2. Obrazložitev poročila Komisije za proučitev samoupravnih sporazumov in statutov visokošolskih organizacij (#page=374)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1977-02-23
  • dcterms:license