Družbenopolitični zbor

36. seja - 19. januarja 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977

Družbenopolitični zbor

36. seja - 19. januarja 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27318
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 36. seja - 19. januarja 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977
   • Družbenopolitični zbor
   • 36. seja - 19. januarja 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Komemorativni govor predsednika Družbenopolitičnega zbora Staneta Markiča ob tragični smrti predsednika Zveznega izvršnega sveta Djemala Bijediča (#page=300) ---- 2. Odsotnost delegatov (#page=300) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=301) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 35. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=301) ---- 2. Analiza izvajanja stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji (#page=301) ---- 3. Predlog za izdajo zakona za dopolnitev 60. člena obrtnega zakona, z osnutkom zakona (#page=314) ---- 4. Predlog odloka o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi Komisije Skupščine SR Slovenije za spremljanje in izvajanje zakona o združenem delu (#page=315) ---- 5. Volitve in imenovanja (#page=315) ---- 6. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=316) ---- 7. Nadaljevanje razprave o analizi izvajanja stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji (#page=316) -- 37. seja - 21. marca 1977 ---- Pred dnevnim redom (#page=319) ------ 1. Odsotnost delegatov (#page=319) ------ 2. Določitev dnevnega reda (#page=319) ---- Dnevni red (#page=320) ------ 1. Odobritev zapisnika 36. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=320) ------ 2. Problematika varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v Socialistični republiki Sloveniji (#page=320) ------ 3. Predlog za izdajo kazenskega zakona Socialistične republike Slovenije, z osnutkom zakona (#page=339) ------ 4. Predlog odloka o imenovanju Iniciativnega odbora za ustanovitev Samoupravne interesne skupnosti Socialistične republike Slovenije za ekonomske odnose s tujino (#page=348) ------ 5. Volitve in imenovanja (#page=355) ------ 6. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo kazenskega zakona SR Slovenije, z osnutkom zakona (#page=357) ------ 7. Nadaljevanje razprave o problematiki varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v Socialistični republiki Sloveniji (#page=358) ------ 8. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=365)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1977-01-19
  • dcterms:license