Zbor občin

42. seja - 23. marca 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977

Zbor občin

42. seja - 23. marca 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27317
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 42. seja - 23. marca 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977
   • Zbor občin
   • 42. seja - 23. marca 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=244) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 42. seje Zbora občin (#page=245) ---- 2. Odobritev zapisnika 41. seje Zbora občin (#page=247) ---- 3. Problematika varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v Socialistični republiki Sloveniji (#page=247) ---- 4. Predlog za izdajo kazenskega zakona Socialistične republike Slovenije, z osnutkom zakona (#page=255) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o pomilostitvi, z osnutkom zakona (#page=260) ---- 6. Predlog zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem (#page=261) ---- 7. Predlog odloka o ustanovitvi in sestavu Iniciativnega odbora za oblikovanje Samoupravne interesne skupnosti Socialistične republike Slovenije za ekonomske odnose s tujino (#page=264) ---- 8. Predlog zakona o lukah (#page=265) ---- 9. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1977 (#page=265) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, z osnutkom zakona (#page=266) ---- 11. Predlog za izdajo zakona o varnosti na javnih smučiščih, z osnutkom zakona (#page=271) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, z osnutkom zakona (#page=274) ---- 13. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o uporabi devizne kvote od odkupljenih deviznih nakazil delavcev in izseljencev (#page=275) ---- 14. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje graditve spomenika zmage (#page=275) ---- 15. Volitve in imenovanja (#page=276) ---- 16. Informacija, ugotovitve in stališča k izvajanju samoupravnega sporazuma o razvoju energetske dejavnosti in srednjeročne energetske bilance SR Slovenije, z energetsko bilanco SR Slovenije za leto 1977, z informacijo o poteku priprav in gradnje energetskih objektov v letu 1976 in s programom racionalizacije in zmanjšanja stroškov poslovanja v elektrogospodarstvu (#page=277) ---- 17. Predlog zakona o zagotavljanju socialne varnosti delavcev Rudnika Idrija in nadaljnjega razvoja občine Idrija (#page=288) ---- 18. Volitve in imenovanja (#page=291) ---- 19. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=292)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1977-03-23
  • dcterms:license